Coaching Aktorski

Doświadczenie

Swoje doświadczenie w pracy Acting Coacha opieram głównie na pracy Method Acting, którą poznałam podczas studiów w nowojorskim Instytucie Lee Strasberga i podczas wieloletniej współpracy z Robertem Castle z International Theatre New York (wybitnym aktorem, reżyserem i nauczycielem aktorstwa), którego warsztaty w Polsce organizuję od 2011 roku i któremu od lat asystuję. Jako jedna z niewielu osób na świecie uzyskałam od niego zgodę na prowadzenie zajęć jego techniką.

Wykładam w Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Aktorskim (m.in. zajęcia Rynek pracy aktora), gdzie uzyskałam stopień Doktora Sztuki w Dziedzinie Sztuk Teatralnych pod opieką promotora prof. Jarosława Gajewskiego, któremu wówczas asystowałam. Wcześniej asystowałam prof. Mai Komorowskiej w pracy ze studentami i reżyserii spektaklu dyplomowego. Współpracuję także z Warszawską Szkołą Filmową prowadząc zajęcia na Wydziale Aktorskim (zajęcia jakie prowadzę to m.in. Acting in English, Komunikacja Interpersonalna) oraz z Warszawskim Studium Aktorskim.

Jako reżyserka obsady współpracowałam z takimi producentami jak Studio Filmowe Kadr, East Studio, Shipsboy, TVN.

Wszystkie zajęcia mogę prowadzić też w języku angielskim.

Method Acting

METHOD ACTING to podejście do aktorstwa oparte na ćwiczeniach z zakresu pamięci emocjonalnej i zmysłowej oraz ćwiczeniach relaksacyjnych. Szkoli wyobraźnię, zmysły i emocje aktora. Uczy aktorów, by wykorzystali swoje własne doświadczenia, uczucia, emocje i prawdy, i tworzyli z nich jedność z wewnętrznym życiem psychologicznym granych postaci. Celem warsztatów jest przybliżenie podstaw Method Acting, którego bazą jest Metoda Lee Strasberga wywodząca się od systemu Stanisławskiego.

Method Acting bazuje na intensywnej pracy emocjonalnej aktora. Ćwiczenia obejmujące Sense Memory czyli pamięć zmysłową, sposób Relaksacji i korzystania z Improwizacji, są niezwykle pomocnym wprowadzeniem do właściwej pracy każdego aktora. Poprzez zmysły uruchamiają wyobraźnię i podświadomość dając w ten sposób narzędzia do budowania roli, odkrywania i poznawania świata postaci, a także umiejętności zrelaksowania się i przygotowania do wyjścia na scenę lub przed kamerę. 

Zajęcia są z jednej strony rodzajem treningu aktorskiego przydatnego na każdym etapie rozwoju zawodowego, z drugiej zaś strony dają narzędzia do wykorzystania w samodzielnej pracy aktora nad rolą i budowaniem postaci i jej świata.  Są one podstawą „pracy domowej”, którą każdy aktor powinien wykonać, aby móc być samodzielnym twórcą i partnerem dla reżysera , a nie tylko biernym odtwórcą jego wizji. Mają dać też poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach, gdy reżyser pozostawia nas samym sobie w pracy nad rolą i postacią.

INDYWIDUALNY COACHING AKTORSKI

 • przygotowujące do roli, 
 • budowania postaci i świata postaci, 
 • pracy na planie filmowym i telewizyjnym, w teatrze. 
 • przygotowujące do castingów, castingów online i self tape
 • pomoc w nagraniu self tape (coaching, partnerowanie, studio)
 • zajęcia przygotowujące do egzaminów na wyższe uczelnie aktorskie.

WARSZTATY AKTORSKIE

Warsztaty wprowadzające do Method Acting z elementami improwizacji aktorskich i pracy z tekstem (sceny, monologi)

 • 2020 – prowadziłam Warsztaty Aktorskie w Centrum Seniora we Wrocławiu
 • 2019 – prowadziłam warsztaty Method Acting na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
 • 2018 – prowadziłam warsztaty Method Acting z aktorami Teatru im. J.H. Andersena w Lublinie
 • 2018 – prowadziłam Warsztaty Aktorskie z grupą teatralną osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi Teatroterapia Lubelska.
 • 2017,2018 – prowadziłam Warsztaty Aktorskie wprowadzające do Method Acting we współpracy z Drama Point i W-arte
 • 2017 – prowadziłam cotygodniowe zajęcia aktorskie Method Acting w Drama Point w Warszawie
 • 2017 – prowadziłam spotkania treningowe Method Acting w Przestrzeni Eksperymentalnej przy Teatrze Rampa w Warszawie 
 • 2016, 2017 – prowadziłam Warsztaty Wyrazu Scenicznego podczas 24 i 25 Prezentacji Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubsku 
 • 2016 – prowadziłam Warsztaty Aktorskie wprowadzające do Method Acting w Policealnym Studium Aktorskim im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie 
 • 2015 – asystowałam prof. Mai Komorowskiej przy prowadzeniu Warsztatów Aktorskich ze studentami roku dyplomowego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka w Olsztynie. 
 • 2013 – wraz z Agnieszką Sztuk i Jędrzejem Bączykiem prowadziłam Warsztaty Aktorskie z członkami klubu mówców Top Career Toastmasters w Warszawie. 
 • 2013 – prowadziłam Warsztaty Aktorskie na Slot Art Festiwalu w Lubiążu k/Wrocławia. 
 • 2012/2013 – prowadziłam zajęcia warsztatowe wprowadzające do Metody Lee Strasberga w Studiu Aktorskim przy Teatrze Baza w Warszawie. 
 • 2010/2011 – prowadziłam Warsztaty wprowadzające do Metody Lee Strasberga i improwizacyjne ze studentami  II roku Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie. 
 • 2010 – asystowałam prof. Jarosławowi Gajewskiemu przy prowadzeniu Warsztatów Aktorskich podczas Międzynarodowego Festiwalu Szkół Artystycznych „Zdarzenia” w Tczewie.

WARSZTATY CASTINGOWE

Wprowadzenie teoretyczne:

 • czym jest casting
 • jak wygląda proces castingowy od strony produkcji
 • rodzaje castingów
 • zasady nagrywania wizytówek
 • jak się przygotować do castingu (psychicznie i fizycznie)
 • przygotowanie tekstu (praktyczne narzędzia do pracy z tekstem przed castingiem)
 • zasady nagrywania self tape
 • przygotowanie sprzętu

Każdy z uczestników proszony jest o przygotowanie jednego gotowego nagrania self tape (monolog lub scena) i/lub  tekstu do nagrania podczas zajęć (monolog lub scena) i/lub dostaje wcześniej ode mnie przykładowy tekst i brief

Część praktyczna:

 • warsztatowa symulacja castingu w studiu
 • wspólne omówienie przygotowanych przez uczestników nagrań self tape. 
 • warsztatowe próbne nagrywanie self tape przez uczestników podczas zajęć i wspólne omówienie efektów naszej pracy.

W 2011 roku rozpoczęłam współpracę z Akademią Teatralną w Warszawie, gdzie z początku asystowałam Profesor Mai Komorowskiej podczas zajęć na Wydziale Aktorskim

W lutym 2014 w Teatrze Collegium Nobilium odbyła się premiera spektaklu dyplomowego na podstawie „Idioty” i „Braci Karamazow” Fiodora Dostojewskiego pt. „Szkice z Dostojewskiego” w reżyserii prof. Mai Komorowskiej, przy którym byłam asystentką reżyserki i współautorką adaptacji.

Od 2014 roku asystowałam Profesorowi Jarosławowi Gajewskiemu podczas zajęć na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej. Jest on również promotorem mojej Pracy Doktorskiej, którą obroniłam w 2016 roku uzyskując stopień Doktora Sztuki w Dziedzinie Sztuk Teatralnych.

Od 2017 roku wykładam na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej w Warszawie i w Warszawskiej Szkole Filmowej na Wydziale Aktorstwo Nowych Mediów (m.in. Rynek pracy aktora, Acting in English, Komunikacja interpersonalna)

Od 2019 roku wykładam również w Warszawskim Studium Aktorskim

W roku 2012  w ramach Koła Naukowego Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie przygotowałam też projekt ze studentami, w którym gościnnie wystąpili Hanna Stankówna oraz Mariusz Wojciechowski. To spektakl na podstawie tekstu R.Lenkiewicz „Nocną Porą”, do którego sceny filmowe wyreżyserował Jędrzej Bączyk .